"It is vain to do with more what can be done with less"  William Ockham, XIV wiek.

Swing. TGU. Snatch. Squat. Clean. Press. Windmill. Swing... I tak parę lat. Nie znudziłem się. Bo jak nudzić się, gdy z treningu na trening zyskuję doświadczenie, głębsze zrozumienie wykonywanych ruchów, a w konsekwencji siłę i sprawność? Wiem już dużo, nie będę fałszywie skromny. Jednak stawiając sobie...
More